kontakti
kontakti un rekvizīti

SIA Roug
e-pasts: contacts@rouginteriors.com
tel.: +371 29492520
Reģ. Nr.50103287701
Nodokļu maksātāja Nr. LV50103287701

Juridiskā adrese:
Akmeņu iela 47, Ogre, LV-5001

Biroja adrese
Sporta iela 15, Rīga, LV-1005

Norēķinu rekvizīti:
Banka: AS „SEB banka”
Swift kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV03UNLA0050019985804