kontakti

kontakti un rekvizīti

SIA Roug
e-pasts: contacts@rouginteriors.com
tel.: +371 25778868
Reģ. Nr.50103287701
Nodokļu maksātāja Nr. LV50103287701

Biroja adrese
Sporta iela 15, Rīga, LV-1013

Norēķinu rekvizīti:
Banka: AS „SEB banka”
Swift kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV03UNLA0050019985804