Högteknologisk produktionsanläggning, Lettland
Projekt med hög volym och efterfrågan som varar ouppfyllt 2022 för lettiska högteknologiska företagets tillverkningsanläggning med olika specifika material som ger kemisk och steril miljö.
Visa andra projekt