Utställning FamAart 2022
Vi deltog i detta projekt dar vi utvecklade arrangemanget av montern, designen av mobila utsallningar!Vi tillhandaholl full service for detta projekt – design, tillverkning, logistik och intallationstjanster.
BolognaFiere for FamaArt visar upp italiensk och internationell excellens inom travelramar och grafik.
Projektgenomforande – 2022
Plats – Bologna, Italy
Partner – Groglass
https://artglass.groglass.com/

 

Visa andra projekt